you know me otherwise leave there

leoninee

welcome my friends

Mehran Kousheshkar


قانون جاذبه ی من و تو
همان طرح هم آغوشی
سیب و زمین است،
قانون جاذبه را دوست دارم!!

 

همینی را که هستم دوست بدار ، وگرنه ؛ از این بهتر را که همه دوست خواهند داشت

 

این که نامش زندگی است ، من را کشت ... مانده ام! آنکه نامش مرگ است با من چه میکند

 

خدایا من دلم را صابون زدم به عشق او ، چرا چشمانم می سوزد ???
 
من مُرده شما زنده !
فیزیک بعدترها ثابت می‌کنه,
تو روزای بارونی جای خالی آدم‌ها بزرگ‌تر می‌شه.....

دراکثر جوامع امروزی هرمرد در آن واحد حداقل با دو زن در ارتباط است، یکی را برای سکس و دیگری را...
به احتمال قوی دیگری را هم برای سکس میخواهد!

 

پدربزرگم مخالف رژیم بود نه از فشار می ترسید نه از چربی

آیا میدانستید :
یک بوس شامل ۹ میلی گرم آب و ۰٫۷ گرم چربی و پروتئین است.

 

میخواهم اعتراف کنم ...
من کسی که به فکرم بود رو به گريه انداختم....
اما گريه کردم براي کسی که به فکرم نبود.....
و به فکر کسی بودم که هيچوقت برایم گريه نکرد...

 

برای آقایون یه روز ایده‌آل:
با کله‌پاچه شروع می‌شه و با پروپاچه تموم می‌شه!!!

 

همیشه از همه نردیک تر به ما سنگ است...
نگاه کن !
نگاهها همه سنگ است و قلبها همه سنگ !
چه سنگبارانی...!
گیرم گریختی همه عمر...، کجا پناه بری؟!
خانه خدا هم سنگ است...!

 

بزرگ شديم اخرشم نفهميديم اين بچه هاي مردم كيا بودن كه تو همه چيز. از ما موفق تر بودن......

 

 

Go Back

Comment