you know me otherwise leave there

leoninee

welcome my friends

مرآ01

سلام

اینجا ایران، تهران مرا 01 نزاجا (1)

اینجا زمان طول می کشد

یک روز یک هفته و یک هفته یک ماه

خصوصا اگر یکی دو هفته اول خدمت باشد!

 


اگر در خانه صبح ها با زنگ ساعت و موبایل و صدازدن پدر و مادر و بالا آمدن آفتاب و

شلیک توپ و رد شدن هواپیمای جنگنده از بالای رخت خوابت بیدار نمی شدی،

اینجا تنها کافی است که نگهبان آسایشگاه راس ساعت 4:30 مهتابی ها را روشن کند،

در چشم به هم زدنی از تخت پایین میپری و خود را به دستشویی میرسانی

که اگر چند ثانیه درنگ کنی صفی طویل بین تو و دستشویی جدایی می اندازد

و این شور و شوق بچه ها در رسیدن به دستشویی را در کجا می توانی پیدا کنی؟

 

Go Back

Comment