you know me otherwise leave there

leoninee

welcome my friends

خدمت مقدس

بعد از گذشت 2 ماه بالاخره دوره آموزش خدمت سربازی به پایان رسید.

تازه توانستم وبلاگ رو به روز کنم.

پایان دوره آموزشی و گرفتن سردوشی را به تمام هم خدمتی هایم تبریک عرض می کنم.

تبریک باد بر یگان 712 اعزامی شهریور ماه90

تبریک باد بر بچه های مرآ 01

تبریک باد بر بچه های آسایشگاه 1 و 2

 

 

خدایی همه تحت آموزش بودن ما تحت نوازش 

ینی آموزشی خیلی خوش گذشت 

هر کی نرفته سربازی خره 

نیمی از عشق و حال دنیا تو این سربازیه 

شمایی که اینهمه پول میدی میری دوبی و آنتالیا 

برو عین آدم یه دفترچه خدمت بگیر برو عشق و حال تازه ماهی 50 تومنم حقوق بهتون میدن

 

خداحافظ افسر وظیفه های عقده ای

 خداحافظ افسر وظیفه های با حال

خداحافظ گروهبان بی آبرو

 خداحافظ آدمای خوب و بد

خداحافظ آدمای باشعور و بی شعور 

خداحافظ ....

Go BackComment